RPC Nieuws

Reserveren banen
Reserveer een squash of tennisbaan
Adres RPC

RPC 's-Gravenzande

Van Leeuwenhoekstraat 10
2693 BG 's-Gravenzande
Telefoon: (0174) 41 72 15

Privacyverklaring


Privacyverklaring

Racket & Partycentrum’s-Gravenzande B.V. ., (hierna kortweg RPC) gevestigd aan de van Leeuwenhoekstraat 10, te ‘s-Gravenzande,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens
Racket & Partycentrum’s-Gravenzande B.V.
van Leeuwenhoekstraat 10
2693BG ‘s-Gravenzande
Telefoon: 0174-417215
www.racketenpartycentrum.nl
E-mail: info@racketenpartycentrum.nl
KVK: 27219854

Via de website www.racketenpartycentrum.nl en http://racketenpartycentrum.resengo.com/van RPC worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt, zoals hieronder benoemd.
RPC respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de nieuwe richtlijnen van de AVG. (http://www.privacyregulation.eu/nl/)
Deze privacyverklaring maakt inzichtelijk welke persoonsgegevens RPC verzamelt en gebruikt;
en met welk doel dit gebeurt. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van uw gegevens
Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Zo vragen wij bij het plaatsen en afrekenen van uw bestelling om enkele
persoonsgegevens. Daarnaast kunt u uw emailadres en/of telefoonnummer achterlaten bij het
stellen van een vraag of het maken van een afspraak op racketenpartycentrum.nl.
Protagonist verklaart de volgende persoonsgegevens te verwerken, die door betrokkenen zelf aan
ons worden verstrekt (medeafhankelijk van de acties die u uitvoert op onze site):
– Naam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Betaalgegevens
– Geslacht (t.b.v. tenaamstelling factuur en eventuele correspondentie)

Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt met de volgende doelen:
– U gebruik laten maken van onze dienstverlening;
– Het afnemen van diensten via de website en het gebruikmaken van de functionaliteiten van
de website;
– U toegang verlenen tot uw account;
– Het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan;
– Opslag ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en publicatie in de Whoisdatabase;
– Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website;
– Het informeren over storingen en onderhoud aan onze diensten;
– Het verbeteren van onze dienstverlening.

Bewaringstermijn van deze persoonsgegevens:
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren. Na
be√ęindiging van onze dienstverlening worden de gegevens door ons verwijderd tenzij een wettelijke
verplichting ons noodzaakt deze gegevens gedurende een wettelijke termijn te bewaren.

Minderjarigen
RPC heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar.
Maar wij kunnen dit niet geheel uitsluiten. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij
de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er geen gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op. Wij verwijderen dan de informatie.

Verstrekking aan derden
RPC verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering
of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Aanpassen van uw gegevens reserveersysteem (Resengo)
U kunt uw gegeven op elk moment aanpassen/wijzigen/verwijderen  via http://racketenpartycentrum.resengo.com/ of u kunt uw aanpassen/wijzigen/verwijderverzoek doorgeven via info@racketenpartycentrum.nl.

Aanpassen van uw gegevens via onze contactpagina (https://www.racketenpartycentrum.nl/contact/)
U kunt uw gegeven op elk moment aanpassen/wijzigen/verwijderen door dit aan ons kenbaar te maken via info@racketenpartycentrum.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
RPC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen
van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@racketenpartycentrum.nl of bel ons via het op de
website aangegeven telefoonnummer. RPC heeft de volgende maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen:

*Beveiliging Contact pagina (https://www.racketenpartycentrum.nl/contact/)
– Wij versturen uw gegevens via een beveiligde (Comodo RSA Extended Validation Secure
Server CA) internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de
adresbalk.
RPC maakt GEEN gebruik van cookies. RPC maakt gebruik (of kan desgewenst gebruik
maken) van de volgende applicaties:
– Google Analytics.

*Reserveersysteem (http://racketenpartycentrum.resengo.com/)
Resengo.com versturen uw gegevens via een beveiligde (Comodo RSA Extended Validation Secure
Server CA) internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de
adresbalk.
Resengo.com maakt GEEN gebruik van cookies.

Indienen klacht
RPC wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Opgesteld mei 2018
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als omstandigheden hiertoe aanleiding geven.