Reserveren banen
Reserveer een squashbaan
Adres RPC

RPC 's-Gravenzande

Van Leeuwenhoekstraat 10
2693 BG 's-Gravenzande
Telefoon: (0174) 41 72 15

Algemene voorwaarden reserveren squash


Algemene regels

 1. De mogelijkheid om via het internet te boeken is geen recht maar een privilege dat onder omstandigheden kan worden ingetrokken. Dat gebeurt bijvoorbeeld indien er voortdurend voor alle zekerheid wordt gereserveerd.
 2. Inschrijving in het systeem houdt in dat de betreffende speler ermee akkoord gaat dat zijn/haar adres-, speel- dan wel gebruiksgegevens worden bewaard voor eventueel gebruik in de bedrijfsvoering van Racket & Partycentrum ’s-Gravenzande B.V.(verder RPC). RPC zal deze gegevens echter nooit op enigerlei wijze aan derden ter beschikking stellen.
 3. Gebruikers van ons reserveringssysteem worden spelers genoemd.
 4. Een reservering kan alleen worden gemaakt door een ingeschreven speler.
 5. Om ingeschreven te worden, dient men een geldig e-mail adres te hebben. Dit e-mail adres wordt op het moment van inschrijven gecontroleerd op geldigheid.
 6. Spelers kunnen passant of lid zijn. Een passant krijgt de losse baanhuur in rekening gebracht. Een lid krijgt eventuele toeslagen toegerekend.
 7. Een reserverende speler wordt geacht zijn medespeler op te geven. De speler kan daarbij gebruik maken van een lijst van alle andere ingeschreven spelers of door te kiezen voor de optie medespeler is geen lid. In het laatste geval wordt de medespeler behandeld als passant en is de losse baanhuur van toepassing. De reserverende speler is aansprakelijk voor de eventuele baanhuur voor zijn medespeler.
 8. Een reservering kan 7 dagen van te voren worden gemaakt.
 9. Leden mogen maar een keer per dag in piektijd spelen. Heeft men gespeeld en is er ruimte kan er worden doorgespeeld.
 10. Van  elke reservering ontvangen speler en medespeler per e-mail een bevestiging. In deze bevestiging staat vermeld wat de eventuele kosten zijn.
 11. Een losse reservering kan ook weer via het internet tot 12 uur vooraf kosteloos worden geannuleerd. Het te laat annuleren van een reservering zal de eerstvolgende keer in rekening worden gebracht. Annuleringskosten worden opgeslagen totdat een van de betrokken spelers weer een reservering maakt. Dan worden de totale reserveringskosten m.b.t. een geannuleerde reservering (dus de kosten voor beide spelers) aan deze speler in rekening gebracht.
 12. De annuleringskosten voor niet leden zijn gelijk aan de losse baanhuur.
 13. Wordt een geannuleerde speeltijd door andere spelers gereserveerd dan vervallen de annuleringskosten. In dat geval stuurt het systeem een e-mail met deze mededeling.

 

Vaste Squashbaan

 1. Bij beschikbaarheid is het mogelijk om 1 vaste squashbaan per week toegewezen te krijgen  op 3 van de 4 squashbanen (squashbaan 4 blijft voor losse verhuur).
 2. Een abonnement geeft nooit recht op een vaste squashbaan.
 3. Alle spelers van een vaste squashbaan dienen een geldig abonnement te hebben. (minimaal 2 abonnementen per ¾ uur)
 4. Een vaste squashbaan is een voorrecht waar verder geen enkele recht aan kan worden  ontleend.
 5. Als er geen gebruik van een vaste baan gemaakt gaat worden dient deze 12 uur van tevoren te worden geannuleerd.
 6. Onvoorzien/te late afmeldingen: Omdat het altijd kan voorkomen dat men op het laatste moment niet kan spelen, heeft iedereen een saldo van 3 keer per kalender jaar “te laat afmelden” dan wel een ”no-show”. Het reserveringssysteem registreert dit automatisch. Staat het “no-show” saldo  op 0 dan vervalt het recht op de vaste squashbaan.
 7. Het tegoed kan worden afgekocht door het voldoen van de losse baanhuur, het saldo wordt dan opgehoogd met 1 punt.

 

Squash abonnement

 1. Met een squashabonnement kan er afhankelijk van het soort abonnement zelf banen gereserveerd worden via het reserveer systeem dan wel telefonisch.
 2. Een squashabonnement kan online dan wel aan de bar worden afgesloten.
 3. De betaling van een abonnement dient altijd vooraf in zijn geheel vooruit te zijn voldaan.
 4. Openingstijden worden via het reserveer systeem kenbaar gemaakt.
 5. Bij een evenement of besloten feest behoud RPC Tennis & Squash altijd het recht om de locatie hiervoor te gebruiken en de openingstijden hierop aan te passen. Bij een “vaste squashbaan” dan wel een mogelijk geplande “losse squashbaan” kan er nooit aanspraak gemaakt worden op wat voor tegemoetkomen dan ook.